Twitter

O skutkach niskiej innowacyjności, 16 czerwca 2008

czwartek, 16 października 2008

Niska innowacyjność polskich przedsiębiorstw, a zatem także gospodarki, stanowi zagrożenie dla długofalowego rozwoju gospodarczego kraju. Niestety, wraz z wyrównywaniem się kosztów pracy w krajach UE konkurencyjność polskich towarów, bez wzrostu ich innowacyjności, będzie malała. Dodatkową presję wywierać będzie konkurencja zarówno ze strony krajów azjatyckich, jak i z Bułgarii oraz Rumunii.


 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI