Twitter

O składkach rolników, 26 czerwca 2010

wtorek, 26 października 2010

Od dawna postulujemy, aby rolnicy byli traktowani tak jak pozostałe osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą i płacili podatek dochodowy, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Cieszymy się z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, bo jest to krok, który przybliża nas do tego rozwiązania.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI