Twitter

O samorządzie gospodarczym, 16 czerwca 2010

wtorek, 16 lutego 2010

Sprzeciwiamy się powoływaniu samorządu gospodarczego, do którego przynależność będzie obowiązkowa. W naszej opinii to tworzenie niepotrzebnej administracji, ograniczającej konkurencję i na dodatek finansowanej z budżetu państwa, czyli podatnej naciskom politycznym.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI