Twitter

O rządowym projekcie zmian OFE, 23 czerwca 2011

środa, 23 lutego 2011

Warunkiem porozumienia w sprawie zmniejszenia składki przekazywanej do OFE jest zadeklarowanie przez rząd szybkiego podjęcia reform trwale poprawiających stan finansów publicznych. Katalog tych reform powstanie we współpracy z partnerami społecznymi, następnie zostanie dokonana ocena efektywności proponowanych rozwiązań i kalendarz ich wprowadzenia. Wśród reform powinny znaleźć się: reforma emerytur pracowników służb mundurowych, sędziów i prokuratorów, górników i rolników, objęcie rolników podatkiem dochodowym i składkami zdrowotnymi, powiązanie wieku emerytalnego z długością trwania życia, reforma systemu rentowego, rewizja nieefektywnych świadczeń społecznych i ulg podatkowych, wprowadzenie jednolitej stawki VAT połączone z osłoną dla najuboższych, redukcja nadmiernego zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej oraz szkolnictwie, reforma ochrony zdrowia. Wypracowana w drodze kompromisu nowa umowa społeczna dotycząca systemu emerytalnego powinna zostać objęta gwarancjami prezydenta RP.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI