Twitter

O reformie finansów publicznych, 27 czerwca 2010

wtorek, 27 lipca 2010

Nie uda się uzdrowić finansów publicznych tylko zmniejszając wydatki państwa. Oszczędności z tego tytułu nie wystarczą do obniżenia deficytu budżetowego i długu publicznego w ciągu najbliższych 2-3 lat, ponieważ likwidacja różnych przywilejów będzie przynosić coraz większe oszczędności dopiero w kolejnych latach.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI