Twitter

O przeciwdziałaniu bezrobociu, 14 czerwca 2009

czwartek, 14 maja 2009

Jak na razie nie istnieją w praktyce lepsze sposoby aktywizowania bezrobotnych. Trzeba pamiętać, że im dłużej ludzie pozostają bez pracy, tym trudniej im ją znaleźć. Dlatego uważam, że lepiej, by dostawali oni co jakiś czas szansę na sprawdzenie się w realnych warunkach, niż mieli zasilać grupę długotrwale bezrobotnych, bo wyprowadzenie ich z tego stanu jest trudniejsze i bardzo kosztowne.

Oczywiście wolelibyśmy, by zdecydowanie mniej niż 75 proc. osób po stażach, pracach interwencyjnych czy szkoleniach wracało do pośredniaków, ale by ten system usprawnić, najlepiej go sprywatyzować i poddać rynkowej konkurencji. Na razie efektywną formą realizacji takich działań mógłby być outsourcing kompleksowych usług rynku pracy, czyli zlecanie przez urzędy wyspecjalizowanym agencjom wprowadzania osób bezrobotnych na rynek pracy i rozliczania ich ze skuteczności. Dzieje się tak np. w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie trzeba pamiętać, że w Polsce zasadniczym problemem jest niedopasowanie systemu edukacji do potrzeb pracodawców. Tu konieczne są daleko idące zamiany systemowe.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI