Twitter

O prywatyzacji, 29 czerwca 2010

piątek, 29 października 2010

Popieram zmiany w polskiej gospodarce zmierzające do jak najszybszego zakończenia procesu prywatyzacji polskich przedsiębiorstw. W mojej ocenie prywatyzacja pozwala na zwiększenie wartości przedsiębiorstw poprzez uczynienie procesu zarządzania bardziej efektywnym i przewidywalnym.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI