Twitter

O propozycji ustawowego nakazu sprzedaży energii na giełdzie, 09 czerwca 2008

wtorek, 9 grudnia 2008

Nie uważamy za zasadne wprowadzenie kolejnego obowiązku natury administracyjnej. To byłaby jeszcze jedna zbędna regulacja na już i tak mocno przeregulowanym rynku energii.
Chcemy, aby równolegle rozwijały się konkurencyjne platformy publiczne. Wzmacnianie jednej z nich poprzez obowiązkowy handel energią prowadzi do monopolizacji rynku hurtowego ze wszystkimi negatywnymi tego konsekwencjami.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI