Twitter

O prawie koncernowym, 17 czerwca 2008

czwartek, 17 kwietnia 2008

Niedostatki prawa koncernowego w coraz większym stopniu staja się przedmiotem uwagi organizacji pracodawców, bowiem jej członkami są także duże firmy działające jako grupy kapitałowe. Sprawa jest poważna, bowiem spośród 100 największych podmiotów gospodarczych działających w Polsce prawie połowa to grupy kapitałowe funkcjonujące w kluczowych sektorach gospodarki. Coraz większa rola tego typu organizmów gospodarczych, przy jednoczesnym braku precyzyjnych rozwiązań prawnych dotyczących statusu przedsiębiorców działających w ramach grup kapitałowych, a przede wszystkim określających wzajemne relacje między podmiotami tworzącymi te grupy powoduje, że ich funkcjonowanie obarczone jest sporym ryzykiem.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI