Twitter

O pracownikach po pięćdziesiątce, 11 czerwca 2009

poniedziałek, 11 maja 2009

Nie możemy sobie pozwolić na marnotrawstwo kapitału ludzkiego. Potrzeba nam działań, które skłonią osoby bierne zawodowo do powrotu na rynek pracy, a także programów wsparcia kompetencji i kwalifikacji zawodowych takich osób, które zdecydują się na powrót lub już myślą o odejściu z rynku pracy. Wyzwaniem jest popularyzacja tych informacji wśród pracodawców, promocja aktywnych postaw wśród starszych i młodszych pracowników.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI