Twitter

O polityce równych szans, maj 2011

piątek, 3 czerwca 2011

Strategię równych szans warto stosować nie tylko z powodów etycznych i prawnych, ale także biznesowych – bo się po prostu opłaca. Dlatego trzeba do niej przekonywać polskie firmy. Doświadczenia zachodnie wskazują, że stosowanie tej strategii ma korzystny wpływ na efektywność i konkurencyjność. Uwzględnianie różnic w sposobie zachowania i pracy kobiet i mężczyzn pozwala organizacji wykorzystać wszystkie kompetencje i zdolności tkwiące w zespole pracowników i przez to uzyskać optymalne efekty zarówno w jakości, jak i ilości pracy. Taka polityka może też w istotny sposób poprawić skuteczność komunikacji i wpływać pozytywnie na budowanie elastycznych, otwartych postaw oraz zachęcać do dzielenia się wiedzą. 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI