Twitter

O mieszkaniach i infrastrukturze, 27 czerwca 2008

środa, 27 sierpnia 2008

Wszystko zależy od umów między gminami a deweloperami. Dobra infrastruktura podnosi wartość nieruchomości oraz poprawia jakość życia mieszkańców. Należy zatem szukać wszelkich rozwiązań, które przyspieszą jej budowę, bo patrząc realnie, obecnie gminy nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Dziś spotykamy np. luksusowe osiedla bez dróg dojazdowych lub w dzielnicach mieszkaniowych przybywa nowych mieszkań, a nie przybywa szkół, sklepów czy zaplecza sportowego.


 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI