Twitter

O emigracji Polaków, 02 czerwca 2007

piątek, 2 marca 2007

Emigracja będzie korzystna dla Polski, jeśli osoby wyjeżdżające zechcą wracać do kraju. Aby tak się stało, niezbędne są zmiany w prawie: obniżenie podatków i kosztów pracy, oraz takie działania instytucji państwa, które będą podtrzymywać i wzmacniać więzi emigrantów z Polską.

 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI