Twitter

O dialogu z liderami strefy euro, grudzień 2011

poniedziałek, 12 grudnia 2011
Polska musi utrzymywać dialog z czołowymi krajami strefy euro – Niemcami i Francją. To najlepszy sposób, by dbać o uwzględnienie naszych interesów, jako kraju pozostającego czasowo poza strefą euro, lecz dążącego do pełnej integracji. Polityka otwartych drzwi musi być utrzymana, mamy już precedens w postaci Paktu Euro Plus. Teraz mamy decyzje o FISCAL COMPACT ze szczytu europejskiego 8-9.12.2011. Powinniśmy też koordynować działania z krajami w podobnej sytuacji, przede wszystkim – z Czechami, Szwecją i Danią.
Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI