Twitter

O deficycie budżetowym, 23 czerwca 2009

sobota, 23 maja 2009

Znaczące zwiększenie deficytu budżetowego podważyłoby wiarygodność Polski. Musielibyśmy płacić dużo wyższe odsetki od zaciąganego długu, przez co zwiększyłoby się ryzyko osłabienia złotego. Wzrost wydatków na obsługę długu oznacza, że mniej środków pozostaje na finansowanie inwestycji i grozi koniecznością podniesienia podatków.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI