Twitter

O Kongresie Przedsiębiorczości, 21 czerwca 2008

czwartek, 21 sierpnia 2008

Cieszy nas powstanie Kongresu Przedsiębiorczości, bo będzie to wyższy etap integracji środowiska biznesowego niż była Rada Przedsiębiorczości. Zasady statutowe, na jakich ma się opierać działalność Kongresu eliminują te problemy, które występowały w Radzie. Przede wszystkim nie będzie zasady jednomyślności, a sam Kongres jest strukturą otwartą na wszystkich, którzy spełnią kryteria statutowe.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI