Twitter

Nagrody Lewiatana 2014 wręczone

wtorek, 20 maja 2014

Gala Nagród Lewiatana 2014

Kapituła Nagród i Zarząd Lewiatana wybrały tegorocznych laureatów. Uhonorowaliśmy cztery osoby: Leszka Balcerowicza, Marka Belkę, Jerzego Owsiaka i Tomasza Zaboklickiego. Nagrody zostały wręczone 19 maja na uroczystej Gali w Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego dla wyróżniającego się przedsiębiorcy, za pokazanie, że biznesowa wizja, odwaga i kompetencje pozwalają, w ciągu dekady, zbudować silne przedsiębiorstwo, konkurujące na wymagającym, europejskim rynku otrzymał Tomasz Zaboklicki, współwłaściciel i prezes zarządu firmy PESA Bydgoszcz SA.

Nagroda im. Władysława Grabskiego dla osobistości życia publicznego, za profesjonalizm i konsekwencję w budowaniu stabilności polskiego złotego i wzmacnianie tym samym jednego z fundamentów polskiej gospodarki, trafiła w ręce Marka Belki, prezesa NBP.

Nagrodę specjalną zarząd przyznał prof. Leszkowi Balcerowiczowi, byłemu wicepremierowi i ministrowi finansów, założycielowi Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju - FOR, za określenie polskiej gospodarce dobrego azymutu, który wyznacza jej kurs od 25 lat.

Nagrodę za odważne myślenie, przyznaną przez Konfederację Lewiatan i Fundację na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, dostał Jerzy Owsiak, założyciel i prezes zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, twórca jednej z największych cyklicznych imprez muzycznych - Przystanku Woodstock.

Partnerem strategicznym Gali Nagród Lewiatana 2014 była firma MetLife.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI