Twitter

Mniej przepisów to szybszy wzrost

poniedziałek, 14 listopada 2011

Mniej przepisów to szybszy wzrost

- W skali roku koszty administracyjne, które ponoszą przedsiębiorcy sięgają 15 mld euro. To prawie połowa ich rocznych wydatków inwestycyjnych – mówiła Henryka Bochniarz podczas konferencji „Proces tworzenia prawa w Unii Europejskiej – wpływ na działalność gospodarczą w krajach UE”.

W konferencji, która odbyła się 14 listopada 2011 roku w KPRM w Warszawie, wzięli udział przedstawiciele rządu RP, KE, OECD oraz członkowie High Level Group of Independent Stakeholders on Administrative Burdens. Dyskutowano o tym, jak nie generować barier przy tworzeniu prawa i jego implementacji do porządków prawnych krajów członkowskich UE.

Prezydent PKPP Lewiatan przypomniała, że najwięcej wolności polscy przedsiębiorcy doświadczyli w 1990 roku, kiedy w Polsce zmieniał się system gospodarczy i polityczny. - W kolejnych latach było już coraz gorzej. Nowych przepisów przybywało w zawrotnym tempie. Większość wprowadzanych ustaw i rozporządzeń nakładała na biznes wiele niepotrzebnych administracyjnych obowiązków, które ani administracji, ani biznesowi nie przynoszą wartości dodanej, a tworzą tylko dodatkowe koszty – mówiła.

Zwracała też uwagę, że z punktu widzenia przedsiębiorców, najważniejsze jest zmniejszenie liczby regulacji, a szczególnie zablokowanie możliwości powstawania nowych. Niezwykle istotna jest również ocena ich skutków. - Niepotrzebne przepisy osłabiają konkurencyjność naszej gospodarki. Płacimy za nie wyższym bezrobociem i wolniejszym wzrostem gospodarczym – przestrzegała Henryka Bochniarz.

Konferencja, którą zorganizowała PKPP Lewiatan, Ministerstwo Gospodarki i Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, odbyła się pod patronatem polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI