Twitter

Mediacja jako nowa kategoria w działalności prawniczej

czwartek, 29 października 2015

Henryka Bochniarz na otwarciu konferencji o mediacjach

- Rozwiązywanie sporów gospodarczych na drodze sądowej podraża i spowalnia działalność gospodarczą w Polsce i Europie. Trendy widoczne na świecie i w Polsce idą w kierunku większego wykorzystywania metod polubownych w rozwiązywaniu sporów, także między przedsiębiorcami. Bo jest szybciej, taniej i efektywniej - powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, otwierając konferencję poświęconą korzyściom wynikającym z mediacji, zorganizowanej 28 października w Warszawie przez Centrum Mediacji przy Lewiatanie i FOR.

Podczas wydarzenia zostały wręczone nagrody dla osób i kancelarii wspierających rozwój mediacji w Polsce.

Więcej informacji na stronie Konfederacji Lewiatan.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI