Twitter

List do premiera Donalda Tuska w sprawie zerwania dialogu społecznego przez związki zawodowe oraz odpowiedzialności rządu za stan gospodarki i instytucji publicznych

środa, 10 lipca 2013

List do premiera Donalda Tuska  w sprawie zerwania dialogu społecznego przez związki zawodowe oraz odpowiedzialności rządu za stan gospodarki i instytucji publicznych, opublikowany w Gazecie Wyborczej 3 lipca 2013 r.

Jako partnerzy społeczni strony pracodawców Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych: Związek Pracodawców Business Centre Club, Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związek Rzemiosła Polskiego negatywnie przyjmujemy decyzję trzech związków zawodowych – NSZZ Solidarność, Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz Forum Związków Zawodowych o opuszczeniu 26 czerwca obrad Komisji. Oceniamy ją jako destruktywną dla dialogu społecznego, podważającą stabilność i zaufanie do instytucji publicznych i lekceważącą dla pozostałych partnerów. Krytycznie oceniamy również zachowania Przewodniczącego NSZZ Solidarność Piotra Dudy, wynikające ze względów politycznych, a nie merytorycznych. Organizacje pracodawców nie akceptują takiego sposobu działania.

W sytuacji spowolnienia gospodarczego, braku wzrostu produkcji i inwestycji, wysokiej stopy bezrobocia, żądania związków zawodowych są oderwane od rzeczywistości. Wbrew temu, jak przedstawiają je szefowie organizacji związkowych, nie poprawią sytuacji pracowników, ale szybko doprowadzą do zubożenia społeczeństwa, większego bezrobocia i rozrostu szarej strefy.
Apelujemy do OPZZ i FZZ o nieuleganie presji Przewodniczącego Piotra Dudy i podejmowanie własnych, niezależnych, opartych na przesłankach merytorycznych działań. Apelujemy do pracowników i członków związków zawodowych o to, by racjonalnie oceniali przesłanki i powody podejmowania działań przez centrale związkowe i, by sprzeciwili się obłudnej i nieodpowiedzialnej grze, jaką proponuje Przewodniczący Piotr Duda, w której stawką jest polska gospodarka i miejsca pracy.

Oczekujemy powrotu do rozmów w Komisji Trójstronnej – do dialogu o budżecie państwa, o warunkach i formach zatrudnienia, o sposobach przezwyciężenia kryzysu gospodarczego, który dotyka wszystkich, o kluczowych wyzwaniach dla Polski i Europy, do dialogu wszystkich stron, a nie dialogu pod dyktatem związków zawodowych.

Szanowny Panie Premierze,

Jako przewodniczący organizacji pracodawców, zrzeszających znaczącą część polskiej gospodarki, jesteśmy bardzo zaniepokojeni niewystarczającymi, zbyt powolnymi, a często nieodpowiednimi działaniami rządu w sytuacji, w której potrzebujemy odwagi i zdecydowania. Oczekujemy od Pana Premiera włączenia się w dialog społeczny i wzięcia na siebie ciężaru trudnej rozmowy z nami i ze związkami zawodowymi.

Jesteśmy gotowi do rozmowy o tym, jak powinna działać Trójstronna Komisja ds. Społeczno – Gospodarczych, o reprezentatywności i roli partnerów społecznych, zarówno związków zawodowych, jak i organizacji pracodawców. Mamy gotowe konkretne projekty i chcemy dyskutować o tym, jak rozwiązywać spory zbiorowe, by dbając o bezpieczeństwo pracowników, gwarantować także rozwój przedsiębiorstw i całej gospodarki.

Oczekujemy konsekwentnej i długofalowej polityki gospodarczej, opartej na reformach strukturalnych prowadzących do wzrostu gospodarczego i naprawy finansów publicznych, walki z szarą strefą. Liczymy na debatę o wejściu do strefy euro, bo to przestało być decyzją ekonomiczną, a stało się wyzwaniem cywilizacyjnym - jego stawką jest miejsce Polski w Europie.
Nie zgadzamy się na doraźne szukanie środków finansowych w kieszeniach podatników i przedsiębiorców, w otwartych funduszach emerytalnych, w najprostszych rozwiązaniach zwiększających dochody budżetu, ale uderzających w kondycję firm w Polsce. Droga proponowana przez rząd i ministra finansów jest drogą na skróty. Oczekujemy szczerej rozmowy z nami i ze społeczeństwem. Oczekujemy mobilizacji i odwagi.

Jako pracodawcy, przedsiębiorcy i obywatele oferujemy wolę rozmowy i chęć udziału w autentycznym dialogu o najważniejszych sprawach Polski.

W imieniu:

ZWIĄZKU PRACODAWCÓW BUSINESS CENTRE CLUB - WOJCIECH WARSKI

KONFEDERACJI LEWIATAN - HENRYKA BOCHNIARZ

PRACODAWCÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - ANDRZEJ MALINOWSKI

ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO - JERZY BARTNIK

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI