Twitter

Leszek Czarnecki, Michał Boni oraz Janusz Lewandowski laureatami Nagród Lewiatana 2010

środa, 12 maja 2010

Leszek Czarnecki, Michał Boni oraz Janusz Lewandowski laureatami Nagród Lewiatana 2010

Już po raz szósty Lewiatan przyznał Nagrody Lewiatana. 10 maja w Filharmonii Narodowej w Warszawie podczas uroczystej gali odbyła się ceremonia ich wręczenia. Gościem specjalnym wieczoru był premier Donald Tusk.

PKPP Lewiatan co roku przyznaje dwie swoje nagrody. Nagroda im. Andrzeja Wierzbickiego przyznawana jest przedsiębiorcy, który osiągnął sukces w biznesie, a jednocześnie aktywnie uczestniczy w działalności na rzecz środowiska biznesu, wspiera dobre inicjatywy gospodarcze i społeczne i kieruje się ideą społecznej odpowiedzialności biznesu. Nagrodę im. Władysława Grabskiego otrzymuje osobistość życia publicznego, która w sposób decydujący przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości. Obaj patroni wnieśli do historii gospodarki pragmatyzm i skuteczność ekonomiczną, czego i dziś Polska potrzebuje.

Decyzją Kapituły w składzie: Jerzy Buzek, Adam Góral, Maciej W. Grabski, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Solange Olszewska, Krzysztof Olszewski, Krzysztof Pawiński, Wiesław Rozłucki, Jacek Socha, Piotr Wierzbicki, Andrzej Zoll oraz Henryka Bochniarz jako przewodnicząca, Nagrody Lewiatana 2010 otrzymali:

 • im. Andrzeja Wierzbickiego - Leszek Czarnecki - za odważną, biznesową wizję, przekutą w sukces na światową miarę, a zarazem za chęć dzielenia się swoim doświadczeniem i propagowanie postaw proprzedsiębiorczych
 • im. Władysława Grabskiego – Michał Boni - za budowanie strategii rozwoju Polski, umiejętnie łączącej wyzwania polityki społecznej z wyzwaniami gospodarczymi oraz za determinację w podążaniu tą drogą.

Zarząd PKPP Lewiatan przyznał też Nagrodę Specjalną, którą otrzymał Janusz Lewandowski - za wkład w polską transformację i nieugiętą obronę wartości rynkowych oraz budowanie pozycji Polski w Unii Europejskiej.

Gościem specjalnym wieczoru był premier Donald Tusk, który zaszczycił nas wystąpieniem. - Dzisiejsi laureaci to ludzie, którzy w swoim życiu udowodnili i to nie raz, że potrafią wyjść z najbardziej ostrego zakrętu, że potrafią wziąć na swoje barki odpowiedzialność za siebie samego, za swoją firmę, za instytucję, którą prowadzą, i za Polskę, także wtedy, kiedy jest trudniej niż kiedykolwiek wcześniej - powiedział premier Tusk.

Szef rządu podkreślił również, że Polsce potrzebna jest wizja. - Czy to wizja Leszka Czarneckiego, kiedy osiągał wielkie sukcesy w świecie finansów i nie tylko, czy wizja Janusza Lewandowskiego, który w Europie jest dzisiaj jednym z najbardziej cenionych komisarzy, czy Michała Boniego, którego wizja sięga przyszłych pokoleń – powiedział premier.

W trakcie Gali Nagród odbyła się debata „Polska i świat po kryzysie – co dalej?”, z udziałem Jana Krzysztofa Bieleckiego, Henryki Bochniarz, Michała Boniego, Leszka Czarneckiego, Jerzego Hausnera, Janusza Lewandowskiego oraz Sławomira S. Sikory.

Wieczór uświetnił koncert światowej sławy artystki Urszuli Dudziak.

Autorem statuetek Nagrody Lewiatana jest prof. Gustaw Zemła.

Dotychczasowi laureaci Nagród Lewiatana:

2004

 • im. Andrzeja Wierzbickiego – Adam i Jerzy Krzanowscy, właściciele firmy Nowy Styl z Krosna, za zbudowanie i prowadzenie nowoczesnej firmy oraz nadanie nowego stylu polskiej przedsiębiorczości
 • im. Władysława Grabskiego – Leszek Balcerowicz, za wkład w budowę gospodarki rynkowej w Polsce.

2005

 • im. Andrzeja Wierzbickiego - Piotr Soyka, Prezes Zarządu Gdańskiej Stoczni Remontowej, za stworzenie wizji i konsekwentne prowadzenie nowoczesnej firmy, która znalazła się w gronie liderów światowego rynku remontu statków
 • im. Władysława Grabskiego - Jerzy Hausner, za skuteczne obniżenie podatku od działalności gospodarczej, za przywrócenie firmom w Polsce nadziei na więcej swobody i uwolnienie od biurokracji
 • Nagrodę Specjalną, przyznawaną od tego roku przez Zarząd PKPP Lewiatan, otrzymał Lech Wałęsa w uznaniu jego ogromnych zasług dla III Rzeczypospolitej.

2006

 • im. Andrzeja Wierzbickiego – Piotr Pawiński, Prezes Zarządu Maspex Wadowice, za współstworzenie od podstaw silnej europejskiej korporacji
 • im. Władysława Grabskiego – Dalia Grybauskaite, Komisarz ds. Programowania i Budżetu UE, za życzliwość oraz zrozumienie i wsparcie polskich interesów w Unii
 • Nagrody Specjalne otrzymali Wiesław Rozłucki i Jacek Socha. Zarząd PKPP Lewiatan docenił ich wkład w kształtowanie nowoczesnych mechanizmów rynkowych i giełdy papierów wartościowych.

2007

 • im. Andrzeja Wierzbickiego - Solange i Krzysztof Olszewscy, za wizję, odwagę i konsekwencję w budowaniu nowoczesnej firmy
 • im. Władysława Grabskiego - Grażyna Gęsicka, za efektywną pomoc polskim przedsiębiorcom w ich staraniach o lepsze wykorzystanie funduszy unijnych

Nagrodami Specjalnymi Lewiatana Zarząd Konfederacji uhonorował:

 • Danutę Hübner, za wielką pracę dla wspólnej sprawy, jaką jest integracja europejska oraz miejsce Polski w Unii Europejskiej
 • Władysława Bartoszewskiego, za jego publiczną służbę Polsce i demokracji
 • Tadeusza Mazowieckiego, za konsekwentne działania na rzecz ustanowienia w Polsce standardów demokratycznego państwa prawnego, europejskiej kultury politycznej i dialogu obywatelskiego.

2008

 • im. Andrzeja Wierzbickiego – Adam Góral, właściciel i prezes firmy Asseco Poland SA, za zbudowanie firmy będącej liderem na rynku, a zarazem wzorcem dobrych praktyk zarządzania, za otwartość i odwagę w realizowaniu wizji biznesowych oraz za działalność społeczną wspierającą rozwój kultury, sztuki i sportu
 • im. Władysława Grabskiego – Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, były Premier RP, za aktywną działalność w Parlamencie Europejskim na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności gospodarki oraz za skuteczne i pozytywne budowanie wizerunku Polski na arenie międzynarodowej.

Nagrodami Specjalnymi Lewiatana Zarząd Konfederacji uhonorował:

 • Marka Edelmana - za dawanie nam przykładu prawości i odwagi, szlachetności i rozumu, za lekcję, jak zachować godność w najtrudniejszych momentach i iść przez życie czyniąc dobro, za aktywny, głęboko humanistyczny stosunek do spraw współczesnego świata
 • Barbarę Skargę - za wykazywaną przez całe życie troskę o godność człowieka jako podstawową wartość demokracji, za intelektualną odwagę i przenikliwość oraz za jej wspaniały wkład w europejską humanistykę i kulturę.

2009

W 2009 roku, ze względu na przyznanie okolicznościowych Nagród 10-lecia PKPP Lewiatan osobom najbardziej zasłużonym dla rozwoju Konfederacji, nie przyznano regulaminowych Nagród Lewiatana.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI