Twitter

Koniec tymczasowości

piątek, 7 grudnia 2012

Cieszymy się, że wreszcie mamy nowego wicepremiera i ministra gospodarki. W czasach osłabienia istotna jest koordynacja polityki gospodarczej i podejmowanie szybkich decyzji. Minister powinien włączyć się w negocjacje dotyczące budżetu Unii Europejskiej 2014-20. Jego zadaniem jest tworzenie warunków do działalności gospodarczej, dbanie o wzrost konkurencyjności i innowacyjności oraz wspieranie eksportu i przyciąganie inwestycji zagranicznych.

Mamy nadzieję, że będzie kontynuował, a nawet przyspieszy deregulację gospodarki. Powinien stać się prawdziwym rzecznikiem przedsiębiorców. Każdy projekt ustawy powstający w innym resorcie powinien być oceniony przez ministra pod kątem jego wpływu na działalność przedsiębiorstw. Liczymy też, że będzie kontrolował sprawność instytucji publicznych obsługujących przedsiębiorców. Awans Polski z 62. na 55. miejsce w rankingu Doing Business oznacza, że nadal 54 państwa stwarzają im warunki korzystniejsze.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI