Twitter

Konferencja „Duże Firmy 2011”

czwartek, 20 stycznia 2011

Konferencja „Duże Firmy 2011”

- Duże przedsiębiorstwa wytwarzają niemal co czwartą złotówkę polskiego PKB, a ich inwestycje to ponad połowa wartości inwestycji realizowanych w Polsce przez wszystkie firmy - mówiła Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan, otwierając 20 stycznia konferencję „Duże firmy 2011. Szanse i zagrożenia” na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Duże przedsiębiorstwa jako pierwsze inicjują inwestycje po osłabieniach gospodarczych. Dlatego też, choć stanowią niespełna 0,2 procent ogólnej liczby firm w Polsce, ich zachowania są dla gospodarki tak istotne. Szczególnie obecnie, przy wychodzeniu z kryzysu.

– Gdy zastanawiamy się nad potencjalnym źródłem impulsu dla przyspieszenia wzrostu gospodarczego w Polsce w 2011 roku, nasza uwaga automatycznie koncentruje się na dużych przedsiębiorstwach – mówiła prezydent PKPP Lewiatan. Podczas konferencji zaprezentowane zostało badanie zrealizowane w 2010 roku wspólnie przez PKPP Lewiatan i Deloitte. Pokazuje ono stan obecny firm, ale także ich plany i zamierzenia. Z badań wynika m.in., że 80 procent dużych przedsiębiorstw planuje inwestycje. To bardzo optymistyczny sygnał. – Gdyby zamierzenia te udało się zrealizować, za kilka lat konkurencyjność polskiej gospodarki byłaby znacznie większa. Za dużymi firmami ze swoimi decyzjami podążają wszak i mniejsze, czyli niemal 1,8 miliona polskich firm – mówiła Henryka Bochniarz.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI