Twitter

Kolejna deregulacja pomoże przedsiębiorcom

środa, 1 sierpnia 2012

Kolejna deregulacja pomoże przedsiębiorcom

Pozytywne zmiany

Objęcie statusem „małego podatnika" większej grupy przedsiębiorców, ujednolicenie oraz skrócenie terminu zwrotu podatków do 30 dni, zniesienie ograniczeń przy stosowaniu metody kasowej rozliczenia VAT, czy chociażby skrócenie terminu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności do 90 dni będą miały pozytywny wpływ na ograniczenie zatorów płatniczych i poprawę płynności finansowej przedsiębiorców.

Pozytywnie trzeba ocenić też kilkadziesiąt propozycji mających na celu ograniczenie obowiązków informacyjnych. Rozbudowana biurokracja hamuje rozwój gospodarczy i ogranicza potencjał firm. W planie jest zredukowanie części zbędnych obowiązków informacyjnych, takich jak np.:

- zwolnienie mikroprzedsiębiorców z obowiązku przekazywania danych statystycznych przez pierwsze dwa lata wykonywania działalności,

- zniesienie obowiązku sprawdzenia do 30 kwietnia prawidłowości danych przekazanych do ZUS w miesięcznych raportach imiennych

- odstąpienie od obowiązku pisemnego powiadomienia w zakresie czynności wyprowadzenia ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych

Jak widać nadal istnieje wiele niepotrzebnych ograniczeń utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej. Dobrze, że propozycje zmian idą w kierunku ich znoszenia.

Dodatkowe informacje na stronie PKPP Lewiatan

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI