Twitter

„Kobiece Davos” w Brazylii

piątek, 22 maja 2015

„Kobiece Davos” w Brazylii

Sposoby na zwiększanie roli kobiet w procesach decyzyjnych w gospodarce i biznesie – to wiodący temat zakończonego właśnie Światowego Szczytu Kobiet, który odbywał się 14-16 maja w Sao Paulo. To największe i najważniejsze forum ekonomiczne kobiet nazywane kobiecym Davos. Każdego roku gromadzi ponad 1000 liderek biznesu i przedstawicielek rządów z ponad 80 krajów świata. W tegorocznym wydarzeniu wzięła udział 30-osobowa polska delegacja kobiet biznesu, przedstawicielek rządu i parlamentu pod przewodnictwem minister Małgorzaty Fuszary oraz Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Szczyt w Brazylii był okazją do spotkania liderek nie tylko z różnych zakątków świata, ale również wszystkich sektorów – publicznego, prywatnego oraz non-profit. Udział w debatach panelowych i wydarzeniach networkingowych umożliwił m.in. wymianę opinii pomiędzy środowiskiem biznesu a przedstawicielkami rządów na temat sposobów zwiększania udziału kobiet w procesach decyzyjnych i w rynku pracy. Rozmowy przeprowadzone w trakcie trwania szczytu pozwoliły na lepsze zrozumienie wzajemnych stanowisk a także wymianę dobrych praktyk. W dyskusjach toczących się podczas szeregu tzw. sesji ministerialnych, reprezentantki rządów kilkunastu państw świata omawiały przykłady rozwiązań prorównościowych i prorodzinnych, które zostały wprowadzone w ich krajach. Z kolei w panelach biznesowych kobiety pełniące funkcje prezesów, członkinie rad nadzorczych i ekspertki dyskutowały o korzyściach wynikających z awansu kobiet na stanowiska decyzyjne oraz dzieliły się swoimi doświadczeniami.

Rodzimym akcentem na gali zamknięcia było oficjalne zaprezentowanie Polski jako gospodarza kolejnego szczytu w 2016 roku przez przedstawicielki rządu - minister ds. równego traktowania Małgorzatę Fuszarę oraz minister kultury Małgorzatę Omilanowską. Szefowa polskiej delegacji przekazała uczestniczkom szczytu zaproszenie do Warszawy. Został także wyświetlony film promujący Polskę, a wydarzenie zakończył koncert Urszuli Dudziak z zespołem.

Światowy Szczyt Kobiet jest organizowany od 25 lat przez Globe Women na czele z Irene Natividad. Ideą kongresu jest wypracowywanie rozwiązań służących zwiększaniu roli kobiet w świecie polityki i biznesu, które mają być potem przeszczepiane na grunt lokalny.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI