Twitter

Jak mikro, małe i średnie firmy chcą przetrwać kryzys?

środa, 1 sierpnia 2012

Jak mikro, małe i średnie firmy chcą przetrwać kryzys?

Prawie 60 proc. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw uważa, że osłabienie gospodarcze w 2012 r. będzie silniejsze niż w latach 2008-2009. Tylko 4,2 proc. sądzi, że polska gospodarka w ogóle nie odczuje osłabienia, a kolejne prawie 11 proc., że będzie ono słabsze niż w latach 2008-2009 – wynika z badania kondycji firm sektora MSP, które zrealizowała PKPP Lewiatan*.

Przedsiębiorstwa będą bardzo wstrzemięźliwe w podejmowaniu decyzji dotyczących zatrudnienia i inwestycji. Jednak na tym tle pozytywnie wybrzmiewają wskazania części MSP dotyczące tego, jak zamierzają sobie radzić w tej trudnej sytuacji – koncentrując się na jakości, decydując się na inwestycje w innowacje (może nie o dużej skali, ale jednak) oraz zmieniając system zarządzania dostosowując go do zmieniających się warunków zewnętrznych tak, aby móc wykorzystywać szanse, które pojawiają się także w okresie osłabienia gospodarczego.

Najwięcej obaw o wpływ osłabienia gospodarczego na branże wyrażają firmy transportowe, handlowe oraz działające w obszarze obsługi nieruchomości. Firmy handlowe obawiają się dalszej ucieczki klientów do większych sklepów, oferujących produkty po niższych cenach. Firmy transportowe, pamiętając osłabienie gospodarcze w latach 2008-2009, które bardzo je dotknęło, obawiają się powtórzenia sytuacji z tamtego okresu.

Mniej firm przekłada te oceny na zagrożenie dotyczące utraty płynności, a w konsekwencji na możliwość bankructwa. Aczkolwiek „aż” 8,4 proc. MSP zdecydowanie liczy się z taką możliwością, a kolejne 27,3 proc. uważa to za prawdopodobne. To łącznie 35,7 proc. ogółu badanych MSP. Najwięcej takich firm jest w budownictwie, transporcie oraz w sektorze zakwaterowanie i gastronomia. Najmniej w sektorze informacja i komunikacja, obsługa nieruchomości oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Obraz gospodarki, który rysują MSP, pokazuje wyraźnie, że obawiają się one skutków osłabienia, dopuszczając nawet możliwość utraty płynności, a w konsekwencji także bankructwa. Może dlatego zdecydowanie niechętnie patrzą na konieczność wsparcia krajów UE, które znajdują się w trudnej sytuacji gospodarczej – 57,5 proc. MSP uważa, że nie powinno się pomagać takim krajom jak Grecja, bowiem ich sytuacja jest efektem życia ponad stan, za które trzeba ponieść konsekwencje.

* PKPP Lewiatan zrealizowała kolejną, dziesiątą już, edycję badania kondycji firm sektora MSP w Polsce, w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie przeprowadzone zostało w okresie 03 kwietnia - 10 lipca 2012 r. na losowej próbie 1500 MSP przez CBOS.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI