Twitter

II Gala Różnorodności za nami

środa, 28 maja 2014

fot. Wojciech Surdziel, Gala Różnorordności 2014

27 maja wzięłam udział w II Gali Różnorodności, która uwieńczyła realizację projektu Diversity Index, prowadzonego przez Konfederację Lewiatan od 2011 r. Była także podsumowaniem II Barometru Różnorodności – ogólnopolskiej inicjatywy, zachęcającej pracodawców do samodzielnej analizy własnej organizacji za pomocą wskaźnika Diversity Index. Na podstawie tego wskaźnika, każda organizacja może ocenić, w jakim zakresie jest wrażliwa na kwestie różnorodności  w miejscu pracy, a także czy dysponuje rozwiązaniami, które sprzyjają efektywnej pracy różnorodnych grup pracowniczych. Gościem specjalnym Gali była minister ds. równego traktowania, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz.

Wskaźnik Diversity Index jest cały czas bezpłatnie dostępny na stronie www.diversityindex.pl. Zachęcam do korzystania!

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI