Twitter

Henryka Bochniarz w Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego

poniedziałek, 20 września 2010

„Z kryzysu gospodarczego wyszliśmy obronną ręką. Nie przeżyliśmy takiej traumy jak Francuzi czy Grecy. Ale właśnie dlatego nasza gotowość do reformowania gospodarki jest mniejsza niż w innych krajach. Ten zastrzyk znieczulający w postaci łagodnego przejścia przez kryzys, może nie wyjść nam więc na dobre” – powiedziała Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan na spotkaniu z uczestnikami XVIII Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Jej zdaniem kryzys gospodarczy oszczędził nas z wielu powodów. Nie wprowadziliśmy euro, dzięki czemu elastyczny kurs złotego pomógł eksporterom. Ale to nie znaczy, że w przyszłości nie powinniśmy wejść do strefy euro. Pomogła nam przestarzała struktura gospodarki, oparta na górnictwie i hutnictwie, a także obniżenie stawek podatku PIT i wysokości składki na ubezpieczenie rentowe. Pozytywną rolę odegrały fundusze europejskie, które spełniły rolę pakietu stymulacyjnego. Zbawienne okazało się też konserwatywne podejście do biznesu naszych przedsiębiorców, którzy bardzo ostrożnie korzystali z finansowania zewnętrznego i nie zadłużali się. Ponad 70 proc. firm dalej nie bierze kredytów - to nie jest dobre zjawisko, ale w czasie kryzysu okazało się atutem.

„Dzisiaj nie jesteśmy już jednak zieloną wyspą na tle Europy. W podobnym tempie 3,4 proc. będą się rozwijały Niemcy. Dlatego rząd nie może odpowiadać tylko za to, co się dzieje tu i teraz, musi wziąć odpowiedzialność za przyszłość. PKPP Lewiatan przygotowała propozycje równoważenia budżetu państwa w latach 2011-2012 oraz w dłuższej perspektywie do roku 2020. Dzięki nim będzie można już w przyszłym roku zaoszczędzić ponad 7 mld zł. Namawiamy rząd, m.in. do ograniczenia świadczenia „becikowego” tylko do ubogich rodzin uprawnionych do zasiłku rodzinnego, likwidacji ulgi podatkowej na dzieci, której nie mogą wykorzystać rodziny o najniższych dochodach i przeznaczenie oszczędności na wsparcie rodzin wielodzietnych” – dodała Henryka Bochniarz.

W czasie spotkania Henryka Bochniarz mówiła również o roli kobiet w polityce i biznesie przekonując, że wprowadzenie parytetów na listach wyborczych, ale i np. w zarządach przedsiębiorstw będzie miało bardzo pozytywny wpływ na gospodarkę.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI