Twitter

Henryka Bochniarz u Prezydenta

środa, 3 marca 2010

2 marca odbyło się drugie posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju. Rada zajmowała się oceną sytuacji finansów publicznych. W spotkaniu brał udział minister finansów Jacek Rostowski. Na posiedzeniu obecna była także Henryka Bochniarz.

Otwierając spotkanie prezydent Lech Kaczyński powiedział, że niski dług publiczny nie jest gwarancją na uniknięcie kryzysu, ale jego narastanie w szybkim tempie jest bardzo niebezpieczne. - Rozwój przez zadłużanie jest rozwojem niebezpiecznym w długim okresie. Nie uważam długu publicznego za zło samo w sobie. Ostatnie doświadczenia, czyli 2009 rok, wykazały, że w krajach o bardzo niskim długu publicznym nastąpiło gwałtowne załamanie PKB - powiedział prezydent Lech Kaczyński.

- Nie ma w Polsce lepszego gremium do otwartej i pozbawionej dogmatów dyskusji. Aby tą dyskusję zacząć, bardzo dobrze byłoby, żeby rząd odpowiedzialny w Polsce za finanse publiczne przedstawił konkretne propozycje - zaznaczył prezydent.

Podczas posiedzenia wstępne założenia ustaw reformujących finanse publiczne zaprezentował minister finansów Jacek Rostowski. Tłumaczył on, że w wyniku przygotowywanych czterech reform, oszczędności do 2012 r. wyniosą od 10 do 12 mld zł. Kluczową zmianą będzie wprowadzenie reguły wydatkowej w budżecie, zmniejszenie sztywnych wydatków budżetowych - m.in. na wojsko.

Minister proponuje też włączenie emerytur mundurowych do ogólnego systemu emerytalnego oraz zmiany w systemie rentowym polegającej na uzależnieniu wysokości rent od wpłaconych składek.

Kolejne posiedzenie Narodowej Rady Rozwoju będzie poświęcone również finansom publicznym. Odbędzie się ono na przełomie marca i kwietnia.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI