Twitter

Henryka Bochniarz na spotkaniu ws. dialogu społecznego u Prezydenta RP

czwartek, 19 marca 2015

źródło: Prezydent.pl

Są ogromne szanse na uzgodnienie projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego - oświadczył w środę prezydent Bronisław Komorowski, po spotkaniu z partnerami społecznymi z Komisji Trójstronnej. Konfederacja Lewiatan uważa, że nowa ustawa o dialogu społecznym może być gotowa jeszcze przed wakacjami.

Komentarz Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprzewodniczącej Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych:

- Cieszę się, że ekspercki zespół związków zawodowych, organizacji pracodawców i resortu pracy uzgodnił najważniejsze zapisy projektu nowej ustawy. Pozostały do rozstrzygnięcia kwestie, w których mamy rozbieżne zdania, ale jeśli będziemy dalej tak pracować, to jestem przekonana, że szybko się z nimi uporamy. Wszystkie wątpliwości powinniśmy rozwiać w czasie wyjazdowego spotkania z udziałem szefów organizacji pracodawców, związków zawodowych i ministra pracy. W interesie pracowników, pracodawców i rządu, jest jak najszybsze powołanie nowej platformy dialogu społecznego i powrót do efektywnego dialogu.

Projekt ustawy o Radzie Dialogu Społecznego zawiera wiele dobrych rozwiązań, które powinny zdecydowanie poprawić jakość i skuteczność dialogu społecznego w Polsce, choć zdaję sobie sprawę, że najlepsze nawet zapisy ustawowe, bez otwartości, zaufania i dobrych praktyk, nie przesądzą o ostatecznym wyniku.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI