Twitter

Firmy koncentrują się na utrzymaniu na rynku

wtorek, 10 grudnia 2013

Firmy koncentrują się na utrzymaniu na rynku

11 grudnia w Warszawie Konfederacja Lewiatan zaprezentowała wyniki badania kondycji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ostatnich latach. Wynika z niego, że większość chce po prostu przetrwać,  nie myśląc na razie o inwestowaniu.

Małe i średnie przedsiębiorstwa oceniają swoją sytuację rynkową w 2013 roku gorzej niż w latach poprzednich. Bardziej pesymistyczne są też oceny perspektyw rozwojowych rynków, na których działają - wynika z badania Konfederacji Lewiatan.
Dla coraz większej grupy małych i średnich przedsiębiorstw najważniejszym celem staje się utrzymanie na rynku - cele ekspansywne tracą na znaczeniu. Badania z ostatnich 3 lat (2011-2013) wskazują, że osłabienie gospodarcze spowodowało wzrost odsetka MSP, które koncentrują się na utrzymaniu na rynku (wzrost z 39,4 proc. w 2011 r. do 45,4 proc. w 2013 r.). Nastąpił również spadek liczby firm stawiających na wzrost sprzedaży, zysku i udziału w rynku.

Firmy zmieniają podejście do konkurowania. Mimo osłabienia gospodarczego zdecydowanie odeszły od postrzegania i wykorzystywania ceny jako kluczowego czynnika mogącego zapewnić im sukces. W latach 2011-2013 wzrósł odsetek firm, które budują swoją pozycję na jakości produktu/usługi (z 43,4 proc. w 2011 r. do 49,7 proc. w 2013 r.). Jednocześnie spadł odsetek firm bazujących na cenie (z 15,4 proc. w 2011 r. do 10,4 proc. w 2013 r.). Jeszcze w 2007 r. takich firm było ponad 70 proc.

Problem w tym, że już dzisiaj jakość produktu/usługi może nie być wystarczająca dla skutecznego i efektywnego konkurowania na rynku. Potrzebne są innowacyjne produkty i usługi. W latach 2008-2012 zmniejszył się odsetek MSP wdrażających innowacje, ale plany na najbliższą przyszłość zakładają wzrost wdrożeń. Inwestycje o charakterze innowacyjnym i wprowadzanie innowacyjnych produktów są dla rosnącej liczby MSP priorytetem na najbliższe dwa lata.

Rośnie znaczenie kredytu jako źródła finansowania. Chociaż barierą może być ciągle dość konserwatywne podejście MSP do finansowania rozwoju działalności - 52 proc. firm uważa, że nawet jeżeli dostęp do kredytu nie jest przeszkodą, a rynek pozwala na szybki rozwój, biznes należy rozwijać powoli, ale w oparciu o środki własne.

Badanie zostało przygotowane przez Konfederację Lewiatan w ramach projektu „Monitoring kondycji sektora MSP w latach 2010-2012" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie zrealizował CBOS od 26 kwietnia do 1 sierpnia 2013 r. na losowej próbie 1500 firm.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI