Twitter

Elastycznie znaczy efektywnie

wtorek, 24 maja 2011

Elastycznie znaczy efektywnie

W firmach, w których stosuje się politykę przyjazną rodzinie, rośnie efektywność pracy i lojalność wobec pracodawcy. – Taka polityka to nie fanaberia, ale działanie ekonomicznie uzasadnione i opłacalne – przekonywała Henryka Bochniarz, otwierając konferencję Miejsce pracy przyjazne rodzinie - korzyści dla biznesu 24 maja 2011 w warszawskim hotelu Bristol.

Podczas konferencji zorganizowanej przez PKPP Lewiatan i Ambasadę Norwegii przedstawione zostały wyniki badania PKPP Lewiatan wśród 200 firm. Ich celem była ocena popularności oraz przydatności stosowania elastycznych form zatrudnienia i organizacji czasu pracy, w tym rozwiązań przewidzianych ustawą antykryzysową. Norwescy współorganizatorzy przedstawili długoletnie pozytywne doświadczenia ze stosowania elastycznych form pracy na swoim rynku.

Mimo że sytuacja w Polsce i Norwegii różni się pod względem, chociażby, prawodawstwa, realizowanej polityki prorodzinnej oraz wypracowanych rozwiązań, to rzeczywistość w każdym z tych krajów pozostaje taka sama: ludzie, w większości kobiety, stają przed problemem pogodzenia czasu przeznaczanego na pracę zawodową, rodzinę i osobiste potrzeby. – W warunkach współczesnej gospodarki wykształciła się kultura długich godzin pracy. Praca zawłaszcza nam poważną część życia pozazawodowego. Wynikający z tego brak równowagi w obszarze praca – życie rodzine pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji dla pracowników, ich rodzin oraz dla firm. Wypalenie zawodowe, brak satysfakcji z pracy, błędy wynikające z przepracowania, a także trudności w wypełnianiu ról rodzinnych, jak np. odkładanie w czasie, a nawet rezygnacja z macierzyństwa, to tylko niektóre z nich. Dlatego chcemy promować tych pracodawców, którzy tworzą warunki do godzenia życia prywatnego z pracą – mówiła prezydent PKPP Lewiatan podczas konferencji.

Więcej nt konferencji

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI