Twitter

EUROBUSINESS wspiera silną Unię

poniedziałek, 5 grudnia 2011

EUROBUSINESS wspiera silną Unię

- Europejski biznes chce, by kraje strefy euro utworzyły unię fiskalną. Powinna być ona jednak otwarta także dla pozostałych członków Unii Europejskiej. Oczekujemy głębokich reform i wyciągania konsekwencji za niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań – mówiła Henryka Bochniarz, Wiceprezydent BUSINESSEUROPE, wyrażając życzenia przedsiębiorców zrzeszonych w największej europejskiej organizacji przedsiębiorców podczas warszawskiego spotkania Rady Prezydentów BUSINESSEUROPE, które odbyło się w dniach 1 i 2 grudnia br.


Konkretne propozycje rozwiązań BUSINESSEUROPE przedstawi w Brukseli w poniedziałek 5 grudnia br.


Zaproszony na posiedzenie Rady Prezydentów premier Donald Tusk stwierdził, że Europa potrzebuje nowego traktatu. - Zmiany muszą doprowadzić do tego, by Europa przypominała bardziej dobrze funkcjonujące przedsiębiorstwo – powiedział. Podkreślił też, że polski rząd optuje za wzmocnieniem instytucji europejskich. - Niebezpiecznym złudzeniem jest sądzić, że strefa euro poradzi sobie bez Banku Centralnego z prawdziwego zdarzenia. Będziemy bronili Europy zjednoczonej. Polska prezydencja wypadła w czasach, które są oceniane, jako największy kryzys od lat 30. ubiegłego wieku – dodał.


Spotkanie europejskich liderów biznesu zrzeszonych w BUSINEESEUROPE odbyło się w Polsce po raz pierwszy. Przy jednym stole zasiedli szefowie 41 organizacji pracodawców z 35 krajów UE m.in. z: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji, Danii, Grecji, Włoch, Hiszpanii, Norwegii i Polski. Tematem przewodnim spotkania był kryzys ekonomiczny w Unii Europejskiej oraz w strefie euro.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI