Twitter

Doroczne nagrody Lewiatana

czwartek, 24 maja 2012

Doroczne nagrody Lewiatana

Tradycyjnie w maju, tym razem w środę 23, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przyznała doroczne nagrody. Podczas uroczystej gali w Filharmonii Narodowej w imieniu Kapituły Nagród Lewiatana i Zarządu konfederacji Henryka Bochniarz, Sławomir S.Sikora oraz Henryk Orfinger wręczyli laury Dariuszowi Miłkowi, założycielowi firmy NG2, Mikołajowi Dowgielewiczowi byłemu sekretarowi stanu ds. europejskich i polityki ekonomicznej oraz Mariuszowi Walterowi. współwłaścicielowi grupy ITI i twórcy sukcesów TVN.


Pierwszy z nich otrzymał Nagrodę im. Andrzeja Wierzbickiego dla wyróżniającego się przedsiębiorcy, za zbudowanie firmy, która jest symbolem polskiego sukcesu po 1989 roku, drugi - Nagrodę im. Władysława Grabskiego dla osobistości życia publicznego, która w sposób decydujący przyczyniła się do rozwoju przedsiębiorczości. Kapituła nagrodziła go za profesjonalne i bardzo dobrze przyjęte na forum międzynarodowym przygotowanie Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.


Mariuszowi Walterowi przypadła nagroda specjalna za odważną wizję prywatnej telewizji w Polsce oraz za pasję w realizacji tego dzieła.


Laureatem Nagrody „Za odważne myślenie”, przyznanej po raz pierwszy przez Zarząd PKPP Lewiatan i Fundację Na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, został ksiądz Adam Boniecki, publicysta, były redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego" w latach 1999-2011.
Wręczenie tej nagrody ponad 1200 gości przybyłych na galę przyjęło gorącą owacją na stojąco, podobnie jak i niezwykle osobistą i emocjonalną laudację wygłoszona na cześć księdza Adama Bonieckiego przez profesor Magdalenę Środę.


Po ceremonii wręczenia nagród Henryka Bochniarz zaprosiła laureatów do debaty na temat nowych wymiarów odpowiedzialności postrzeganej z różnych perspektyw: biznesowej, etycznej, społecznej i cywilizacyjnej.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI