Twitter

Dobry Klimat dla Rodziny - konkurs dla pracodawców

wtorek, 24 czerwca 2014

źródło: Prezydent.pl

Życzliwość firmy wobec rodziców małych dzieci i elastyczne podejście do organizacji czasu pracy przynosi korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom - uważają Bronisław i Anna Komorowscy. Dlatego Para Prezydencka ogłosiła konkurs dla firm i instytucji przyjaznych rodzinie. Konfederacja Lewiatan jest jego partnerem. Mam przyjemność zasiadać w kapitule.

Konkurs ruszył 23 czerwca, w Dzień Ojca. Punktowane będą w nim rozwiązania zarówno sprzyjające przyjaznej atmosferze wobec osób mających dzieci, a także te w konkretny sposób ułatwiające łączenie pracy z życiem rodzinnym. Jednym z nich jest uelastycznienie czasu pracy.

- 56 proc. pracowników wskazuje, że elastyczna organizacja czasu pracy jest dla nich najważniejsza z punktu widzenia łączenia ról zawodowych i rodzinnych - powiedziała Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta Irena Wóycicka. Jak zaznaczyła, sztywność czasu pracy jest w Polsce problemem; pod tym względem nie wypadamy najlepiej na tle innych krajów europejskich.

- Chodzi o to, żeby upowszechniać rozwiązania, które są korzystne dla pracowników, a także - na dłuższą metę - korzystne również dla firm - podkreśliła.

Konkurs ma też na celu promowanie urlopów rodzicielskich dla ojców - stąd jego start w Dniu Ojca - a także m.in. upowszechniać rozwiązania ułatwiające powroty z urlopów macierzyńskich.

Minister Wóycicka dodała, że z rozmów z pracodawcami wynika, iż "docenianie rodzicielstwa pracowników i szukanie rozwiązań ułatwiających im pracę skutkuje ich większą lojalnością, zaangażowaniem, przewidywalnością i możliwością planowania pracy".

Prorodzinne nastawienie pracodawcy - zaznaczyła - wpływa na zmniejszenie absencji pracowników, szybszy ich powrót do pracy ze zwolnień związanych z opieką nad dzieckiem.

- Chodzi o to, aby ciężar i trudy związane z wychowaniem małego dziecka były rozłożone tak, aby nie wiązały się z jakimś ogromnym stresem, nie powodowały niepokojów pracy związanych ze stabilnością pracy i bezpieczeństwie materialnym - mówiła Irena Wóycicka.

- Wiele kobiet obawia się, że ciąża może im przeszkodzić w karierze zawodowej. To są rzeczy, które musimy w sobie zmienić - zaznaczyła. - Kultura działania przedsiębiorstw jest bardzo ważna z punktu widzenia polityki rodzinnej. Przedsiębiorcy są bardzo istotnym partnerem tej polityki obok rządu, samorządów - podkreśliła minister Wóycicka.

Minister dodała też, że konkurs jest tylko jednym z elementów polityki prorodzinnej głowy państwa. Kancelaria Prezydenta równocześnie przygotowuje m.in. ustawę rodzinną, która wprowadza elastyczność w wykorzystaniu urlopów rodzicielskich oraz zmiany dotyczące elastycznej organizacji czasu pracy sprzyjającej godzeniu ról rodzinnych i zawodowych. Kancelaria pracuje też nad zmianą ulgi podatkowej na dzieci, tak żeby docierała do wszystkich rodzin wielodzietnych.

Do konkursu "Dobry Klimat dla Rodziny" pracodawcy mogą zgłaszać się sami, mogą ich też zgłaszać pracownicy lub związki zawodowe. Konkurs rozpisano w trzech kategoriach przedsiębiorstw pierwszej - zatrudniających do 49 pracowników; drugiej - od 50 do 249 pracowników i trzeciej - powyżej 250 pracowników. Aby przystąpić do konkursu o Nagrodę Pary Prezydenckiej należy wypełnić kwestionariusz pracodawcy z pytaniami typu tak/nie w formie online najpóźniej do 11 sierpnia 2014 roku. Wszystkie szczegóły i formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie: http://www.prezydent.pl/dla-rodziny/konkurs-pracodawcy/
Źródło: (PAP)/Prezydent.pl

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI