Twitter

Dla pracodawców i rodziców

środa, 23 lutego 2011

Prezydent PKPP Lewiatan uczestniczyła w uroczystym podpisaniu przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3. Uroczystość odbyła się 23 lutego w Pałacu Prezydenckim.

– Kobiety chcą pracować, ale też mieć dzieci i pewność, że opieka nad nimi będzie profesjonalna i dostosowana do potrzeb. Podpisana dzisiaj ustawa stanowi nie tylko wyraz odpowiedzialności państwa za obywateli, ale jest niezbędna, by rodzice mogli podejmować działalność zawodową - powiedziała Henryka Bochniarz. - To bardzo ważne i dla pracodawców, i dla państwa, bo, jak wiadomo, wzrost aktywności zawodowej społeczeństwa do 75 procent w 2020 roku jest jednym z priorytetów unijnej strategii „Europa 2020”.

Uroczyste podpisanie ustawy połączone zostało z konferencją z cyklu „Forum Debaty Publicznej – Solidarne Społeczeństwo. Bezpieczna Rodzina”. Prezydent PKPP Lewiatan wzięła udział w panelu „Opieka nad małym dzieckiem w perspektywie samorządów i pracodawców”. Henryka Bochniarz zwróciła uwagę, że nie można narzekać na niskie parametry demograficzne, gdy kobiety i mężczyźni nie mają możliwości łączenia funkcji opiekuńczych i wychowawczych z aktywnością w życiu zawodowym. Stwierdziła, że ustawa przywraca w końcu stan normalności w debatach o demografii. Niezmiernie ważne jest również to, że wspiera system dofinansowywania różnorodnych form opieki nad dziećmi, znacznie zwiększając wachlarz ofert. Jest więc duża szansa, że dobrze realizowana, przyczyni się do łatwiejszego godzenia ról zawodowych i wychowawczych rodziców oraz skuteczniejszego wyrównywania szans kobiet na rynkach pracy.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI