Twitter

Dialog potrzebny od zaraz

piątek, 26 lipca 2013

W sytuacji, kiedy Polska zmaga się ze spowolnieniem gospodarczym i narastającą frustracją wielu grup społecznych, potrzebne są nadzwyczajne działania. Zwracamy na to uwagę w Manifeście Przedsiębiorców. Firmy walczą o utrzymanie rentowności, obniżenie kosztów, starają się zdobywać nowe rynki zbytu, ale borykają się z biurokracją, niestabilnością prawa i systemu podatkowego, dokuczliwymi kontrolami, przewlekłością postępowań sądowych i inwestycyjnych. Tymczasem potrzebne jest wsparcie administracji dla rozwoju gospodarki i współpraca z przedsiębiorcami w prawdziwym dialogu i wsłuchaniu się w ich postulaty. Niestety, dialog społeczny od dłuższego już czasu kuleje.

Komisja Trójstronna jest paraliżowana brakiem zdolności do współpracy, strukturalną niechęcią stron społecznych do przedstawianych przez siebie stanowisk i propozycji. A po zawieszeniu udziału w jej pracach związkowców, stała się martwą instytucją. Z kolei proces konsultacji proponowanych przez rząd rozwiązań legislacyjnych, gospodarczych i społecznych odbywa się wyłącznie jako obowiązkowa formuła, ale ze stanowisk przekazywanych przez np. Lewiatana niewiele wynika. Wielokrotnie zdarza się, że wyznaczane terminy konsultacji są zbyt krótkie, by rzetelnie ocenić wielostronicowy dokument.

Tak dalej być nie może. Dialog zamiast dyskusją stał się formą wymiany stanowisk, które nie uwzględniają argumentów drugiej strony. Poziom debaty politycznej przeniósł się na debatę ekonomiczną i społeczną. O ile debata polityczna poza efektami medialnymi ma znaczenie dla oglądalności poszczególnych programów informacyjnych, o tyle poziom debaty o ekonomii i problemach społecznych ma znaczenie dla nas wszystkich. Bez uzdrowienia dialogu społecznego trudno będzie przyspieszyć wzrost gospodarczy i tworzyć nowe miejsca pracy.

dr Henryka Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI