Twitter

Dialog na kryzys

środa, 14 grudnia 2011

Dialog na kryzys

W Dniu Dialogu Społecznego, jaki odbył się w Brukseli 14 grudnia 2011 roku, Prezydent PKPP Lewiatan przekonywała członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego, że w obecnej sytuacji gospodarczej, gdy rządy muszą podejmować trudne decyzje dotyczące redukcji deficytu budżetowego i długu publicznego, rola dialogu z partnerami społecznymi jest szczególnie ważna.

- Znaczenia kompromisów i decyzji opartych na konsensusie nie sposób przecenić. Szczególnie w czasach kryzysu, gdy każda ze stron dialogu musi zdobyć się na wyrzeczenia. Tylko jednak w ten sposób można osiągnąć trwałe porozumienie i społeczny spokój – tłumaczyła. Przypomniała przy tym, że Polska może podzielić się w tym zakresie wieloma dobrymi doświadczeniami: od Okrągłego Stołu z 1989 roku do Paktu antykryzysowego z 2009 roku.

Podczas panelu „Jak wykorzystać dialog społeczny dla uzdrowienia gospodarki?” podkreśliła, że polscy przedsiębiorcy oczekują od europejskich liderów silnego przywództwa, efektywnej komunikacji i długoterminowych, odważnych rozwiązań, uwzględniających mechanizmy dialogu i zaangażowania wszystkich europejskich partnerów.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI