Twitter

Delegacja Confindustrii w Lewiatanie

piątek, 22 października 2010

Delegacja Confindustrii w Lewiatanie

Przemysłowcy włoscy, podzielają stanowisko PKPP Lewiatan i są przeciwni propozycjom Komisji Europejskiej zmierzającym do jednostronnego podwyższenia przez UE celu redukcji emisji CO2 do 30 proc. – stwierdzili przedstawiciele Confindustrii, włoskiego związku przemysłowców, w czasie spotkania w siedzibie Lewiatana.

W Komisji Europejskiej toczą się negocjacje nad kształtem rozporządzeń wdrażających dyrektywę o handlu uprawnieniami do emisji CO2 w latach 2013 - 2020. Businesseurope i Lewiatan protestują przeciwko propozycjom KE wymuszającym w praktyce szybsze osiągnięcie 20 proc. redukcji. Confindustria podziela to stanowisko, bo grozi to utratą konkurencyjności przez przemysł europejski.

Delegacja przedsiębiorców włoskich opowiedziała się także za obligatoryjnym używaniem języka angielskiego w procesie rejestracji patentów. W Unii Europejskiej właśnie kończy się dyskusja w sprawie europejskiego patentu. Nowe rozwiązania znacznie uproszczą proces rejestracji patentów i uczynią go tańszym. Sporną kwestią pozostaje język, który ma obowiązywać w procedurach administracyjnych. Komisja Europejska i prezydencja belgijska proponują zamiast 27 wersji językowych ograniczenie się do jednego z trzech języków – angielskiego, niemieckiego i francuskiego, na wzór języków roboczych w Europejskim Urzędzie Patentowym. Kilka krajów, Hiszpania i Włochy (także Confindustria) stanowczo się temu sprzeciwia, proponując w zamian „English only”, a w razie nie przyjęcia tego rozwiązania – dodanie ich języków narodowych. Lewiatan wysunął w Businesseurope kompromisową propozycję – 3 języki, ale „English always”.

Confindustria niechętnie spogląda na negocjacje umów handlowych między Unią Europejską a krajami trzecimi. Uważa, że w sprawie handlu trzeba wypracować globalne porozumienie w ramach Światowej Organizacji Handlu. Od dwóch lat UE prowadzi negocjacje umów o wolnym handlu z wybranymi krajami trzecimi. Dotąd zawarto tylko jedną taką umowę z Koreą. Pomimo protestu europejskiego przemysłu samochodowego, szczególnie Włoch, umowa została ostatecznie podpisana, po dołączeniu dodatkowego protokołu o środkach zabezpieczających. O podpisanie podobnej umowy stara się Japonia. Jest temu przeciwnych wiele branż (samochodowa, elektroniczna, farmaceutyczna), które są rozczarowane dotychczasowym zachowaniem Japonii – dążeniem do uzyskiwania jednostronnych ustępstw od UE, utrzymywaniem restrykcyjnych pozacelnych praktyk w dostępnie do swojego rynku i niedotrzymywaniem zobowiązań. Lewiatan ogólnie przeciwstawia się protekcjonizmowi, jednak broni uzasadnionych interesów swoich członków.

W czasie spotkania przedstawicieli Lewiatana z delegacją przemysłowców włoskich rozmawiano także o aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i we Włoszech, klimacie do inwestycji w naszym kraju oraz wzajemnej współpracy.

W delegacji Confindustrii udział wzięli: Emma Marcegaglia, prezydent, Giorgio Squinzi, wiceprezydent ds. Europy, Daniel Kraus, dyrektor generalny, Gianfranco Dell'Alba, dyrektor biura europejskiego.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI