Twitter

Czym różnią się ścieżki zawodowe kobiet i mężczyzn?

wtorek, 24 marca 2015

Henryka Bochniarz na spotkaniu ze studentami Akademii Leona Koźmińskiego

Dlaczego w zarządach firm jest tylko kilkanaście procent kobiet? Czy do przebicia szklanego sufitu potrzebne są parytety? Na te pytania odpowiadała dr Henryka Bochniarz podczas spotkania ze studentami Akademii Leona Koźmińskiego, które 24 marca br. zorganizowało koło naukowe FORUM KLSA w ramach cyklu „Biznes w szpilkach”.

Henryka Bochniarz mówiła m.in. o tym, że wśród absolwentów szkół wyższych 65% stanowią kobiety (w UE – średnio 60%), ale w zarządach i radach nadzorczych zajmują poniżej 15 proc. stanowisk. Poza tym wynagrodzenie kobiet jest przeciętnie o 15-20% (wg różnych badań) niższe od wynagrodzenia mężczyzn. Szefowa Lewiatana i współzałożycielka Kongresu Kobiet odpowiadała na pytania o przyczyny tego zjawiska i sposoby na wyrównywanie szans kobiet na rynku pracy i w biznesie.

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI