Twitter

Czas na odsunięcie polityków od stanowisk w spółkach

piątek, 27 lipca 2012

Artykuł ukazał się w Polsce Dzienniku Zachodnim 27 lipca 2012 r.

Premier Donald Tusk po dymisji ministra rolnictwa zapowiedział odpolitycznie spółek Skarbu Państwa. Tymczasem, już w listopadzie 2010 r. gotowy był projekt ustawy (o zasadach wykonywania niektórych uprawnień Skarbu Państwa), który miał radykalnie zmienić sposób wyłaniania rad nadzorczych i zarządów w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Niestety, został zablokowany przez polityków.

Projekt ustawy zakładał, że kandydatów do rad nadzorczych wskazywałby powołany przez premiera Komitet Nominacyjny, skupiający osoby z ogromnym doświadczeniem biznesowym, wiedzą i pozycją w gospodarce. Głównym zadaniem Komitetu byłoby poszukiwanie zarówno w Polsce, jak i za granicą, i rekomendowanie kandydatów do rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Propozycja utworzenia Komitetu Nominacyjnego uznana została przez część polityków za zagrażającą ich interesom, dlatego woleli nie dopuścić do jego powstania. Lewiatan od dawna podkreśla, że trzeba przeprowadzić zmiany w systemie doboru kadr dla spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Dzisiaj za konieczne uznajemy również radykalne zmiany w obsadzie stanowisk w agencjach państwowych. Głównym ich celem powinno być wzmocnienie kompetencji i decyzyjności rad nadzorczych poprzez zapewnienie pełnej przejrzystości i jawności procesu ich wyłaniania i odsuniecie polityków od decyzji. Rada nadzorcza składająca się z profesjonalistów, w grupie których będą specjaliści z różnych dziedzin zarządzania zasobami ludzkimi, doradztwa strategicznego, audytu, jak to jest w wielu dużych prywatnych firmach, będzie w stanie wspierać zarządy profesjonalną wiedzą i zwiększać szansę na dobre wyniki finansowe i rozwój firm. A także na wyeliminowanie patologii w wynagradzaniu członków zarządów (tzw. ustawa kominowa i jej konsekwencje).

Mieliśmy szansę na profesjonalizację nadzoru właścicielskiego w spółkach Skarbu Państwa. Nie została jednak wykorzystana. Dzisiaj to już nie szansa, a absolutna konieczność.

Henryka Bochniarz, Prezydent PKPP Lewiatan
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI