Twitter

Budujcie platformy porozumienia

czwartek, 1 grudnia 2011

– Dwóm milionom ludzi, którzy na początku lat 90. Zdecydowali się „iść na swoje” nie było łatwo, ale mieliśmy poczucie absolutnej wolności. Zmiany następowały tak radykalnie i szybko, że biurokracja była w szoku i nie utrudniała nam życia. Moją pierwsza firmę zarejestrowałam niemal od ręki - tymi słowami Henryka Bochniarz zaczęła wystąpienie na Konferencji Wysokiego Szczebla dla Państw Południowego Sąsiedztwa 1 grudnia 2011 roku, na którą przyjechali goście z krajów obrzeża Morza Śródziemnego.


Prezydent PKPP Lewiatan, występując w panelu Drogi do demokracji i mówiąc o roli sektora prywatnego w budowaniu państwa demokratycznego, nawiązywała do wielu swoich osobistych doświadczeń, ale zwracała uwagę słuchaczy, że w procesie transformacji trzeba konsekwentnie budować platformy dialogu. Nawiązując do wystąpienia premiera Mazowieckiego, który mówił o tym, że kompromis to nie zdrada, ale narzędzie do posuwania naprzód historii, zachęcała do szukania porozumienia nawet przy istnieniu poważnych różnic interesów. - Twórzcie organizacje pracodawców. Prowadźcie dialog z innymi grupami społecznymi, rządem, związkami zawodowymi. Mając swoje przedstawicielstwa będziecie słyszalni i w kraju, i za granicą. Tak budowaliśmy w Polsce siłę sektora prywatnego – tłumaczyła.


W panelu, w którym Prezydent PKPP Lewiatan dzieliła się z uczestnikami swoimi biznesowymi doświadczeniami z 20 lat polskiej transformacji, wzięli udział także: premier Tadeusz Mazowiecki, b. minister SZ Andrzej Olechowski i dyrektor Community of Democracies Bronisław Misztal.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI