Twitter

Biznes do polityków: ratujcie Europę!

wtorek, 26 czerwca 2012

Biznes do polityków: ratujcie Europę!

- Jeśli politycy nie skończą z wzajemną szermierką narodowych interesów i nie zaczną myśleć o Unii jako o całości i dobru wspólnym, to Europa jaką znamy i lubimy przestanie istnieć – alarmowała Henryka Bochniarz. prezydent PKPP Lewiatan i wiceprezydent BUSINESSEUROPE na konferencji BUSINESSEUROPE w Brukseli 26 czerwca br.


- Dla ożywienia gospodarczego kluczowe znaczenie ma koncentracja wydatków krajowych na inwestycjach w kapitał ludzki, infrastrukturę oraz w rozwój technologiczny. Takie same priorytety powinien odzwierciedlać nowy budżet unijny na lata 2014-20 – mówiła Henryka Bochniarz.

Przedstawiciele największej organizacji europejskiego biznesu, reprezentujący ponad 20 milionów przedsiębiorstw, przedstawili w Brukseli plan dla Europy na rzecz wyjścia z kryzysu i pobudzenia wzrostu.

W pięciopunktowym pakiecie BUSINESSEUROPE proponuje konkretne działania mające na celu:
• ochronę euro,
• poprawę finansów publicznych i przyspieszenie reform strukturalnych,
• wspieranie inwestycji sektora prywatnego,
• wykorzystanie potencjału jednolitego rynku,
• rozwój zewnętrznego handlu Unii.


Zdaniem europejskich pracodawców strategia ta pozwoli Europie podwoić długookresową roczną stopę wzrostu gospodarczego z 1,25 proc. do 2,5 proc. Umożliwiłoby to utworzenie 1,4 miliona nowych miejsc pracy rocznie, osiągnięcie pełnego zatrudnienia do 2020 r., wypracowanie ponad 5.000 euro dodatkowego rocznego dochodu na gospodarstwo domowe do 2020 r. i dodatkowe obniżenie strukturalnego deficytu budżetowego w państwach członkowskich Unii średnio o 5 proc. do 2020 r.
 

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI