Twitter

Bez euro nie będzie silnej Unii

środa, 7 grudnia 2011

Bez euro nie będzie silnej Unii

- Najpilniejsze zadanie na dziś to ratowanie euro, ale jeśli nie pójdą za tym głębokie reformy gospodarcze i polityczne Unii, za kilka lat kryzys gospodarczy powróci ze zdwojoną siłą – mówiła Henryka Bochniarz na konferencji prasowej 7 grudnia 2011 roku i tłumaczyła, że realizacja tak zasadniczych zmian może się udać tylko wtedy, gdy politycy będą współdziałać ze środowiskami biznesowymi.

Prezydent PKPP Lewiatan przedstawiła dziennikarzom stanowisko największej europejskiej organizacji przedsiębiorców BUSINESSEUROPE, której jest Wiceprezydentem. 5 grudnia w Brukseli zostało ono przekazane Przewodniczącemu Rady Europejskiej Hermanowi van Rompuyowi.

W przygotowanej „Deklaracji ładu ekonomicznego" europejscy przedsiębiorcy przedstawiają plan ratowania euro i reform gospodarczych. Zakłada on, m.in., że Europejski Instrument Stabilności Finansowej (EFSF) powinien zapewnić warunkowe wsparcie państwom członkowskim przezywającym trudności z utrzymaniem płynności do czasu przekształcenia Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM) w niezależny politycznie Europejski Fundusz Walutowy otwarty dla wszystkich państw członkowskich. Z kolei EBC powinien nadal wspierać stabilność monetarną i finansową, a przywódcy strefy euro muszą zwrócić się do MFW o dalszą pomoc. Wsparcie powinno być ściśle uwarunkowane podjęciem przez zobowiązania do dalszych reform strukturalnych i konsolidacji fiskalnej.

Europejski biznes proponuje też jasne i proporcjonalne reguły postępowania naprawczego wobec banków oraz realizację sześciu aktów prawnych dotyczących zarządzania gospodarczego.

Plan przedsiebiorców dotyczący wzmocnienia euro http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2011/1/_files/deklaracja.pdf

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI