Twitter

Czy czwarta rewolucja przemysłowa radykalnie zmieni rolę i znaczenie organizacji pracodawców oraz związków zawodowych?/ Panel dyskusyjny na EFNI 2016

czwartek, 6 października 2016

Czy czwarta rewolucja przemysłowa radykalnie zmieni rolę i znaczenie organizacji pracodawców oraz związków zawodowych?/ Panel dyskusyjny na EFNI 2016

Konfederacja LewiatanStowarzyszenie Kongres KobietEFNI